Regler

Följande gäller för Rotarys Eldsjälspris:

  • Eldsjälen är ett pris som delas ut till en privatperson vilken, på ideell basis och utanför sin ordinarie verksamhet, gjort något gott för samhället – lokalt eller globalt.
  • Vem som helst kan nominera kandidater till priset.
  • Personen som föreslås ska bo i Uppsala med omnejd.
  • Nomineringen ska innehålla en motivering. Motiveringen ligger till grund för beslutet.
  • Fler nomineringar på samma person ökar inte chansen att väljas ut.
  • En jury, bestående av en representant från var och en av Uppsalas rotaryklubbar samt en representant från Rotary Knivsta, utser mottagare av priset.
  • Personer som vunnit tidigare år har chansen att vinna igen, dock inte för samma verksamhet som tidigare.