2018: Christopher Carlbom

I år har juryn, bestående av representanter för samtliga Rotaryklubbar i Uppsala och Knivsta, beslutat att dela ut priset till Christopher Carlbom med följande motivering:

”I sin roll som frivillig sjöräddare räddar han liv och hjälper andra när det trasslar till sig i livet. Han är en mycket aktiv, frivillig sjöräddare ombord på de tre räddningsbåtar och svävare som finns i Uppsala. Under mer än

2 500 timmar per år är han själv redo att lämna kaj inom 15 minuter efter ett larm. Helt frivilligt och helt utan ersättning. Dag som natt. I oväder och blåst. För rondning eller för akututryckning på både öppet vatten och på isar vintertid. Det kan handla om att rädda livet på en människa som håller på att drunkna i en isvak, eller en familj på en båt som håller på att sjunka”.

Christopher har varit sjöräddare i nio år varav de sista tre som stationsansvarig här i Uppsala. I den rollen har Christopher lagt ner sin själ på att kompetensutveckla och motivera nya unga sjöräddare och fått se dem växa med uppdraget. I rollen ligger också att bygga förtroende i förhållande till de företag och privatpersoner som med gåvor och bidrag möjliggör hela sjöräddningsverksamheten, liksom att utveckla samarbetet med polis, räddningstjänst och ambulans.

Christopher Carlbom brinner för att rädda liv och hjälpa andra till sjöss. Men han får också representera stationens 25 andra sjöräddare som gör norra Mälaren till en säkrare plats.

Eva Sterte, juryns ordförande och Christopher Carlbom

2017 Emma och Siri på Pillerpodden

Pillerpodden

Vinnare av Eldsjälspriset 2017 gick till Pillerpodden som drivs av Emma Westas Rödin och Siri Strand.

Juryns motivering:

Pillerpodden som startades 2014 drivs av Emma Westas Rödin och Siri Strand. Den visar på två unga kvinnor med stort mod, styrka och uppfinningsrikedom när de öppet vågar prata om psykisk ohälsa utifrån egna erfarenheter. Genom sin podcast når de ut till tusentals ungdomar. Genom att dela med sig av egna erfarenheter på ett personligt och utlämnande sätt skapar de hopp, förståelse och bryter tabun kring psykisk ohälsa som orsakar stort lidande, inte minst bland många unga människor. I dag är pillerpodden Uppsalas största podcast och har lyssnare över hela landet.

En lyssnare skriver: ”NI RÄDDAR LIV! och den säkra källan till det är jag, för ni räddade mitt. Ni räddade mig från min undergång genom att förklara att det är OKEJ. Tack! Jag älskar er.”.

Emma Westas Rödin och Siri Strand är genuina eldsjälar som sprider livsviktiga gnistor av hopp och förståelse. De inspirerar – och räddar liv.